Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 278 invånare.

Kommunen har den fjärde lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 62:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 302 284 kronor. Kommunalskatten i Karlskoga kommun är 33,55 procent 2023.

Karlskoga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 278

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

302 284

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,55

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

3,9

6,1

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

62

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Saab Dynamics Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 075

Anställda i kommunen

Karlskoga kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 275

Kommunens skatteintäkter

51 898

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 338

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 997

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Karlskoga har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 112:a minsta i landet.