Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 261 invånare.

Kommunen har den tredje lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 62:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 315 999 kronor. Kommunalskatten i Karlskoga kommun är 34,30 procent 2024.

Karlskoga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 261

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

315 999

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,30

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

5,8

9,2

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

62

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Saab Dynamics Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 275

Anställda i kommunen

Karlskoga kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 713

Kommunens skatteintäkter

51 898

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 338

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 215

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Karlskoga har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 112:a minsta i landet.