Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 30 419 människor (2018). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Karlskoga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 419

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

261 854

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,55

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

3,9

6,3

Procent, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

188

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SAAB DYNAMICS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Största offentliga arbetsgivare

KARLSKOGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 025

Kommunens skatteintäkter

46 140

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 696

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 276

54 233

kr per invånare, 2018