Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 30 413 människor (2017). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Karlskoga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 413

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

261 854

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,55

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

3,9

6,3

Procent, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

188

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SAAB DYNAMICS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Största offentliga arbetsgivare

KARLSKOGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 025

Kommunens skatteintäkter

45 634

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 272

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 515

52 057

kr per invånare, 2017