Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 263 invånare.

Kommunen har den fjärde lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 83:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 280 513 kronor. Kommunalskatten i Karlskoga kommun är 33,55 procent 2021.

Karlskoga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 263

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

280 513

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,55

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,0

6,1

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

83

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Saab Dynamics Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Karlskoga kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 613

Kommunens skatteintäkter

47 373

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 760

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 342

56 219

kr per invånare, 2020

Karlskoga har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 112:a minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.