Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 30 381 människor (2019). Landarealen är 471 kvadratkilometer.

Karlskoga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 381

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

272 017

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,55

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,3

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

78,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

3,8

6,1

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

6,6

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

227

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Saab Dynamics Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

KARLSKOGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 075

Kommunens skatteintäkter

47 533

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 200

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 326

55 841

kr per invånare, 2019