Karlskoga

Karlskoga kommun ligger i Örebro län och har 30 437 invånare.

Kommunen har den fjärde lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 83:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 291 910 kronor. Kommunalskatten i Karlskoga kommun är 33,55 procent 2022.

Karlskoga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 437

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

291 910

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,55

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

3,9

6,1

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

83

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Saab Dynamics Aktiebolag

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 1 075

Anställda i kommunen

Karlskoga kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 75

Kommunens skatteintäkter

49 194

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 607

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 369

58 058

kr per invånare, 2021

Karlskoga har landarealen 468 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 112:a minsta i landet.