Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 31 996 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 306 284 kronor. Kommunalskatten i Karlshamns kommun är 34,27 procent 2024.

Karlshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 996

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

306 284

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,27

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

23,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

228

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AAK Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Karlshamns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 642

Kommunens skatteintäkter

52 283

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 436

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 042

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,2

12,3

Procent, 2021

Karlshamn har landarealen 489 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 116:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.