Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 402 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 275 809 kronor. Kommunalskatten i Karlshamns kommun är 34,37 procent 2021.

Karlshamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 402

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

275 809

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,37

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

21,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

225

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

AAK Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Karlshamns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 612

Kommunens skatteintäkter

45 860

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 279

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 374

56 219

kr per invånare, 2020

Karlshamn har landarealen 489 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 116:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.