Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 7 061 invånare.

Andelen företagare i Karlsborgs kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 312 414 kronor. Kommunalskatten i Karlsborgs kommun är 32,80 procent 2024.

Karlsborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 061

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

312 414

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,80

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

100

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NAMMO SWEDEN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Karlsborgs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 531

Kommunens skatteintäkter

49 067

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 415

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 854

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

17,1

12,3

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Karlsborg har landarealen 406 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 92:a minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.