Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 6 941 människor (2018). Landarealen är 408 kvadratkilometer.

Karlsborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 941

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

268 511

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

93

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NAMMO SWEDEN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

FÖRSVARSMAKTEN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

44 099

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 313

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 898

54 233

kr per invånare, 2018