Karlsborg

Karlsborgs kommun ligger i Västra Götalands län och har 7 057 invånare.

Andelen företagare i Karlsborgs kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 299 158 kronor. Kommunalskatten i Karlsborgs kommun är 32,80 procent 2023.

Karlsborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 057

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

299 158

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,80

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

137

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

NAMMO SWEDEN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Karlsborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 575

Kommunens skatteintäkter

46 808

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 215

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 727

58 058

kr per invånare, 2021

Karlsborg har landarealen 406 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 92:a minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.