Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 70 329 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 295 752 kronor. Kommunalskatten i Kalmar kommun är 33,67 procent 2021.

Kalmar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

70 329

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

295 752

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,67

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

30,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

125

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

KLS UGGLARPS AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Kalmar kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 5 155

Kommunens skatteintäkter

46 474

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 651

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 744

56 219

kr per invånare, 2020

Kalmar har landarealen 956 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 109:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.