Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 68 510 människor (2018). Landarealen är 962 kvadratkilometer.

Kalmar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

68 510

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

278 534

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,18

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

28,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

76

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KLS UGGLARPS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

KALMAR KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 6 875

Kommunens skatteintäkter

45 629

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 492

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 921

54 233

kr per invånare, 2018