Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har 72 018 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 312 074 kronor. Kommunalskatten i Kalmar kommun är 33,67 procent 2023.

Kalmar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

72 018

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

312 074

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,67

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

30,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

132

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

KLS UGGLARPS AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Kalmar kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 975

Kommunens skatteintäkter

51 562

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 472

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 022

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,5

12,3

Procent, 2021

Kalmar har landarealen 956 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 109:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.