Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 69 467 människor (2019). Landarealen är 962 kvadratkilometer.

Kalmar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

69 467

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

288 640

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,67

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

28,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

140

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

KLS UGGLARPS AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

KALMAR KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 425

Kommunens skatteintäkter

46 815

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 378

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 186

55 798

kr per invånare, 2019