Kalmar

Kalmar kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 67 451 människor (2017). Landarealen är 962 kvadratkilometer.

Kalmar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

67 451

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

278 534

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,18

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

28,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

76

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KLS UGGLARPS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 575

Största offentliga arbetsgivare

KALMAR KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 6 875

Kommunens skatteintäkter

44 725

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 290

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 255

52 057

kr per invånare, 2017