Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 16 058 människor (2018). Landarealen är 1 815 kvadratkilometer.

Kalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 058

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

263 707

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,89

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

280

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BILLERUDKORSNÄS SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

KALIX KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

48 303

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 142

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 816

54 233

kr per invånare, 2018