Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 729 invånare.

Andelen företagare i Kalix kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 293 605 kronor. Kommunalskatten i Kalix kommun är 33,89 procent 2024.

Kalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 729

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

293 605

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,89

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

274

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Billerud Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Kalix kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 546

Kommunens skatteintäkter

53 607

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 233

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 274

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Kalix har landarealen 1 803 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 48:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.