Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 15 886 människor (2019). Landarealen är 1 815 kvadratkilometer.

Kalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 886

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-2,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

273 564

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,89

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

256

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BillerudKorsnäs Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

KALIX KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

48 303

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 142

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 816

54 233

kr per invånare, 2018