Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 16 169 människor (2017). Landarealen är 1 815 kvadratkilometer.

Kalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 169

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-0,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

263 707

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,89

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

280

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BILLERUDKORSNÄS SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

KALIX KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

47 502

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 663

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 255

52 057

kr per invånare, 2017