Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 768 invånare.

Andelen företagare i Kalix kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 286 432 kronor. Kommunalskatten i Kalix kommun är 33,89 procent 2022.

Kalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 768

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

286 432

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,89

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

261

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Billerud Sweden AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Kalix kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 925

Kommunens skatteintäkter

51 150

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 764

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 352

58 058

kr per invånare, 2021

Kalix har landarealen 1 803 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 48:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.