Kalix

Kalix kommun ligger i Norrbottens län och har 15 812 invånare.

Andelen företagare i Kalix kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 279 079 kronor. Kommunalskatten i Kalix kommun är 33,89 procent 2021.

Kalix Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 812

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

279 079

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,89

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

261

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

BillerudKorsnäs Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Kalix kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 501

Kommunens skatteintäkter

49 419

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 280

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

65 651

56 219

kr per invånare, 2020

Kalix har landarealen 1 803 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 48:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.