Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 145 114 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 319 677 kronor. Kommunalskatten i Jönköpings kommun är 33,40 procent 2023.

Jönköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

145 114

36 281

Antal, 2022

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

40,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

319 677

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,40

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

30,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

131

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Husqvarna AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 925

Anställda i kommunen

Jönköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 15 275

Kommunens skatteintäkter

52 266

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 568

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 162

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Jönköping har landarealen 1 480 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 64:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.