Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 139 222 människor (2018). Landarealen är 1 489 kvadratkilometer.

Jönköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

139 222

35 277

Antal, 2018

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

40,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

295 342

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

27,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

89

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

HUSQVARNA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 625

Största offentliga arbetsgivare

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 14 475

Kommunens skatteintäkter

45 630

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 549

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

52 586

54 233

kr per invånare, 2018