Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 142 427 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 303 668 kronor. Kommunalskatten i Jönköpings kommun är 33,40 procent 2021.

Jönköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

142 427

35 791

Antal, 2020

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

40,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

303 668

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,40

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

29,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

106

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

HUSQVARNA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 825

Anställda i kommunen

Jönköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 10 988

Kommunens skatteintäkter

47 595

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 073

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 487

56 219

kr per invånare, 2020

Jönköping har landarealen 1 480 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 64:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.