Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 143 579 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 308 594 kronor. Kommunalskatten i Jönköpings kommun är 33,40 procent 2022.

Jönköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

143 579

36 043

Antal, 2021

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

40,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

308 594

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,40

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

29,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

113

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Husqvarna AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 1 925

Anställda i kommunen

Jönköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 15 275

Kommunens skatteintäkter

49 901

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 200

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 633

58 058

kr per invånare, 2021

Jönköping har landarealen 1 480 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 64:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.