Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 141 081 människor (2019). Landarealen är 1 489 kvadratkilometer.

Jönköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

141 081

35 612

Antal, 2019

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

40,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

296 813

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,40

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

28,3

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

82,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,7

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

106

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

HUSQVARNA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 625

Största offentliga arbetsgivare

JÖNKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 14 725

Kommunens skatteintäkter

47 600

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 829

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

54 830

55 841

kr per invånare, 2019