Jönköping

Jönköpings kommun ligger i Jönköpings län och har 146 161 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 333 009 kronor. Kommunalskatten i Jönköpings kommun är 33,40 procent 2024.

Jönköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

146 161

36 385

Antal, 2023

Nionde högsta i Sverige

Medelålder

40,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

333 009

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,40

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

30,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

131

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Husqvarna AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 925

Anställda i kommunen

Jönköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 11 738

Kommunens skatteintäkter

52 266

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 568

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 162

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Jönköping har landarealen 1 480 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 64:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.