Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 728 invånare.

Jokkmokks kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tolfte högsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 299 271 kronor. Kommunalskatten i Jokkmokks kommun är 34,29 procent 2024.

Jokkmokk Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 728

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

299 271

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,29

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

16,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

16,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,9

6,4

Procent, 2023

Sjätte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

268

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Vattenfall Vattenkraft AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Jokkmokks kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 426

Kommunens skatteintäkter

56 101

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 715

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

85 220

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Jokkmokk har landarealen 17 601 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den näst största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten invånare i kommunen och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.