Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 5 001 människor (2018). Landarealen är 17 735 kvadratkilometer.

Jokkmokk Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 001

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

263 874

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,29

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

166

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Lapplands Elnät i Jokkmokk AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

JOKKMOKKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

49 260

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 611

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

68 278

54 233

kr per invånare, 2018