Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har 4 851 invånare.

Jokkmokks kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tionde högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 267 102 kronor. Kommunalskatten i Jokkmokks kommun är 34,29 procent 2021.

Jokkmokk Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 851

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−4,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

267 102

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,29

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

10,9

6,1

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Nyföretagande

17,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

239

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

AJTTE, SVENSKT FJÄLL- & SAMEMUSEUM

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Jokkmokks kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 433

Kommunens skatteintäkter

50 659

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 086

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

70 706

56 219

kr per invånare, 2020

Jokkmokk har landarealen 17 601 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den näst största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.