Jokkmokk

Jokkmokks kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 4 923 människor (2019). Landarealen är 17 735 kvadratkilometer.

Jokkmokk Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 923

35 612

Antal, 2019

Medelålder

47,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-3,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

263 874

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,29

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,0

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

84,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

13,5

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

166

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Lapplands Elnät i Jokkmokk AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

JOKKMOKKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

50 601

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 313

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

72 472

55 841

kr per invånare, 2019