Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 81 274 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 317 578 kronor. Kommunalskatten i Järfälla kommun är 31,23 procent 2021.

Järfälla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

81 274

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

6,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

317 578

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,23

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

29,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

134

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 375

Anställda i kommunen

Järfälla kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 919

Kommunens skatteintäkter

43 813

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 204

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

51 117

56 219

kr per invånare, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Järfälla har landarealen 54 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nionde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.