Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 86 330 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 343 527 kronor. Kommunalskatten i Järfälla kommun är 31,62 procent 2024.

Järfälla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

86 330

36 385

Antal, 2023

Medelålder

39,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

6,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

343 527

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,62

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

30,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

110

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 725

Anställda i kommunen

Järfälla kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 254

Kommunens skatteintäkter

47 447

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 694

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

58 026

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Järfälla har landarealen 54 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nionde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.