Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 85 460 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 69:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 330 265 kronor. Kommunalskatten i Järfälla kommun är 31,07 procent 2023.

Järfälla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

85 460

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

6,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

330 265

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,07

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

29,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

69

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 625

Anställda i kommunen

Järfälla kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 6 075

Kommunens skatteintäkter

46 017

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 694

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

49 860

58 058

kr per invånare, 2021

Järfälla har landarealen 54 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den nionde minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.