Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 10 815 människor (2019). Landarealen är 951 kvadratkilometer.

Hylte Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 815

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

264 577

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,85

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

142

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Stora Enso Paper Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

HYLTE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

41 084

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 621

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 869

55 798

kr per invånare, 2019