Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 649 invånare.

Andelen företagare i Hylte kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 268 792 kronor. Kommunalskatten i Hylte kommun är 32,85 procent 2021.

Hylte Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 649

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−3,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

268 792

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,85

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

163

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Stora Enso Paper Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Hylte kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 907

Kommunens skatteintäkter

41 237

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 216

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

65 195

56 219

kr per invånare, 2020

Hylte har landarealen 947 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 111:a största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.