Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 10 990 människor (2017). Landarealen är 951 kvadratkilometer.

Hylte Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 990

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

6,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

255 004

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,27

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

86

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO PAPER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

HYLTE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

37 783

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 399

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 017

52 057

kr per invånare, 2017