Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 619 invånare.

Andelen företagare i Hylte kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 275 500 kronor. Kommunalskatten i Hylte kommun är 32,85 procent 2022.

Hylte Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 619

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

275 500

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,85

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

164

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Stora Enso Paper Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Hylte kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 907

Kommunens skatteintäkter

42 796

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 998

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 333

58 058

kr per invånare, 2021

Hylte har landarealen 947 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 111:a största i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.