Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 464 invånare.

Andelen företagare i Hylte kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 282 648 kronor. Kommunalskatten i Hylte kommun är 32,85 procent 2023.

Hylte Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 464

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−3,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

282 648

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,85

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

124

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Stora Enso Hylte Bruk AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Hylte kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

45 079

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 301

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 330

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Hylte har landarealen 947 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 111:a största i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.