Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 10 914 människor (2018). Landarealen är 951 kvadratkilometer.

Hylte Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 914

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

264 577

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,85

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,6

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

142

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Stora Enso Paper Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

HYLTE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

39 107

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 697

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 224

54 233

kr per invånare, 2018