Hylte

Hylte kommun ligger i Hallands län och har 10 299 invånare.

Andelen företagare i Hylte kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 299 256 kronor. Kommunalskatten i Hylte kommun är 33,85 procent 2024.

Hylte Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 299

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−3,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

299 256

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,85

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

124

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Frauenthal Gnotec Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Hylte kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 873

Kommunens skatteintäkter

45 079

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 301

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

75 613

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Hylte har landarealen 947 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 111:a största i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.