Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 14 064 invånare.

Andelen företagare i Hultsfreds kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 268 488 kronor, vilket var den 22:a lägsta i landet. Kommunalskatten i Hultsfreds kommun är 33,77 procent 2023.

Hultsfred Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 064

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

268 488

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,77

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,0

30,3

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

75,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

7,2

3,8

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

18,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

213

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

IKEA Industry Hultsfred AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Hultsfreds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

44 913

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 764

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 835

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Hultsfred har landarealen 1 122 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 91:a största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.