Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 14 224 människor (2019). Landarealen är 1 127 kvadratkilometer.

Hultsfred Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 224

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-2,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

246 074

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,77

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

11,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

19,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

176

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

IKEA Industry Hultsfred AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

HULTSFREDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

41 346

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 541

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

66 579

55 798

kr per invånare, 2019