Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 14 056 invånare.

Andelen företagare i Hultsfreds kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 259 464 kronor, vilket var den nittonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Hultsfreds kommun är 33,77 procent 2022.

Hultsfred Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 056

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

259 464

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,77

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

12,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

75,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

7,2

3,9

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

145

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

IKEA Industry Hultsfred AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Hultsfreds kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 525

Kommunens skatteintäkter

43 320

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 234

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

69 515

58 058

kr per invånare, 2021

Hultsfred har landarealen 1 122 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 91:a största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.