Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 14 579 människor (2017). Landarealen är 1 127 kvadratkilometer.

Hultsfred Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 579

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

6,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

237 875

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,28

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

73,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

213

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

IKEA INDUSTRY HULTSFRED AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

HULTSFREDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

38 822

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 398

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

59 909

52 057

kr per invånare, 2017