Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 14 360 människor (2018). Landarealen är 1 127 kvadratkilometer.

Hultsfred Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 360

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

237 875

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,28

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

73,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

213

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

IKEA INDUSTRY HULTSFRED AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

HULTSFREDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

39 777

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 495

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 038

54 233

kr per invånare, 2018