Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 13 883 invånare.

Andelen företagare i Hultsfreds kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 277 401 kronor, vilket var den tolfte lägsta i landet. Kommunalskatten i Hultsfreds kommun är 33,77 procent 2024.

Hultsfred Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 883

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

277 401

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,77

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,0

30,3

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

76,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

7,7

3,9

Procent, 2023

Tredje högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

213

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

IKEA Industry Hultsfred AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Hultsfreds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 405

Kommunens skatteintäkter

44 913

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 764

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

80 206

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Hultsfred har landarealen 1 122 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 91:a största i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.