Hultsfred

Hultsfreds kommun ligger i Kalmar län och har 14 107 invånare.

Andelen företagare i Hultsfreds kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 253 296 kronor. Kommunalskatten i Hultsfreds kommun är 33,77 procent 2021.

Hultsfred Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 107

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−3,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

253 296

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,77

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

75,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

7,2

4,2

Procent, 2020

Nionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

178

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

IKEA Industry Hultsfred AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Hultsfreds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 350

Kommunens skatteintäkter

41 007

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 002

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

66 829

56 219

kr per invånare, 2020

Hultsfred har landarealen 1 122 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 91:a största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.