Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 688 invånare.

Andelen företagare i Hudiksvalls kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 297 090 kronor. Kommunalskatten i Hudiksvalls kommun är 33,12 procent 2023.

Hudiksvall Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 688

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

297 090

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,12

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

22,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

82,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

245

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Holmen Iggesund Paperboard Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Hudiksvalls kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 225

Kommunens skatteintäkter

50 105

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 946

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 810

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Hudiksvall har landarealen 2 487 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 35:e största i landet.