Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 744 invånare.

Andelen företagare i Hudiksvalls kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 286 932 kronor. Kommunalskatten i Hudiksvalls kommun är 33,12 procent 2022.

Hudiksvall Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 744

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

286 932

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,12

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

22,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,9

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

245

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

IGGESUND PAPERBOARD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Hudiksvalls kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 322

Kommunens skatteintäkter

47 375

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 564

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 694

58 058

kr per invånare, 2021

Hudiksvall har landarealen 2 487 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 35:e största i landet.