Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 37 430 människor (2018). Landarealen är 2 497 kvadratkilometer.

Hudiksvall Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 430

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

264 279

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,12

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

210

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

IGGESUND PAPERBOARD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Största offentliga arbetsgivare

HUDIKSVALLS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 375

Kommunens skatteintäkter

43 819

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 508

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 633

52 057

kr per invånare, 2017