Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 37 430 människor (2018). Landarealen är 2 497 kvadratkilometer.

Hudiksvall Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 430

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

273 094

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,12

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,3

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

204

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

IGGESUND PAPERBOARD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

HUDIKSVALLS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 375

Kommunens skatteintäkter

44 455

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 386

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 750

54 233

kr per invånare, 2018