Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 645 invånare.

Andelen företagare i Hudiksvalls kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 311 333 kronor. Kommunalskatten i Hudiksvalls kommun är 33,12 procent 2024.

Hudiksvall Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 645

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

311 333

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,12

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

22,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

245

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Holmen Iggesund Paperboard Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Hudiksvalls kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 398

Kommunens skatteintäkter

50 105

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 946

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 810

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Hudiksvall har landarealen 2 487 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 35:e största i landet.