Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har 37 531 invånare.

Andelen företagare i Hudiksvalls kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 278 347 kronor. Kommunalskatten i Hudiksvalls kommun är 33,12 procent 2021.

Hudiksvall Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 531

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

278 347

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,12

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

21,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

259

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

IGGESUND PAPERBOARD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Hudiksvalls kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 322

Kommunens skatteintäkter

45 645

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 621

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 509

56 219

kr per invånare, 2020

Hudiksvall har landarealen 2 487 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 35:e största i landet.