Hudiksvall

Hudiksvalls kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 37 607 människor (2019). Landarealen är 2 497 kvadratkilometer.

Hudiksvall Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 607

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

273 094

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,12

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

204

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

IGGESUND PAPERBOARD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

HUDIKSVALLS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 375

Kommunens skatteintäkter

45 906

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 001

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

66 702

55 798

kr per invånare, 2019