Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 112 848 människor (2019). Landarealen är 131 kvadratkilometer.

Huddinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

112 848

35 612

Antal, 2019

Medelålder

37,6

41,3

År, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

308 011

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,95

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

28,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

169

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Största offentliga arbetsgivare

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 8 925

Kommunens skatteintäkter

45 717

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 926

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

53 196

55 798

kr per invånare, 2019