Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 234 invånare.

Andelen företagare i Huddinge kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 317 275 kronor. Kommunalskatten i Huddinge kommun är 31,85 procent 2021.

Huddinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

113 234

35 791

Antal, 2020

Medelålder

37,8

41,4

År, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Befolkningsökning

2,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

317 275

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,85

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

30,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

140

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Huddinge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 5 892

Kommunens skatteintäkter

46 360

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 460

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

53 047

56 219

kr per invånare, 2020

Huddinge har landarealen 131 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 22:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.