Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 114 504 invånare.

Andelen företagare i Huddinge kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 333 318 kronor. Kommunalskatten i Huddinge kommun är 31,55 procent 2023.

Huddinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

114 504

36 281

Antal, 2022

Medelålder

38,1

41,6

År, 2021

Femte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

333 318

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,55

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

31,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

186

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Huddinge kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 6 525

Kommunens skatteintäkter

49 140

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 004

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

54 765

58 058

kr per invånare, 2021

Huddinge har landarealen 131 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 22:a minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.