Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 111 722 människor (2018). Landarealen är 131 kvadratkilometer.

Huddinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

111 722

35 277

Antal, 2018

Medelålder

37,4

41,2

År, 2018

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

308 011

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,95

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

28,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

169

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Största offentliga arbetsgivare

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 8 925

Kommunens skatteintäkter

44 209

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 968

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 914

54 233

kr per invånare, 2018