Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 110 003 människor (2017). Landarealen är 131 kvadratkilometer.

Huddinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

110 003

34 897

Antal, 2017

Medelålder

37,3

41,2

År, 2017

Näst lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

298 963

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

28,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

135

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 9 075

Kommunens skatteintäkter

43 639

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 700

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

49 779

52 057

kr per invånare, 2017