Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 114 504 invånare.

Andelen företagare i Huddinge kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 333 318 kronor. Kommunalskatten i Huddinge kommun är 31,85 procent 2024.

Huddinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

114 504

36 281

Antal, 2022

Medelålder

38,3

41,7

År, 2022

Femte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

333 318

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,85

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

32,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

175

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Huddinge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 880

Kommunens skatteintäkter

51 319

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 090

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

56 042

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Huddinge har landarealen 131 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 22:a minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.