Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 951 invånare.

Andelen företagare i Huddinge kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 321 944 kronor. Kommunalskatten i Huddinge kommun är 31,55 procent 2022.

Huddinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

113 951

36 043

Antal, 2021

Medelålder

38,1

41,6

År, 2021

Femte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

2,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

321 944

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,55

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

31,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

140

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Huddinge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 5 892

Kommunens skatteintäkter

49 140

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 004

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

54 765

58 058

kr per invånare, 2021

Huddinge har landarealen 131 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 22:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.