Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 920 invånare.

Andelen företagare i Huddinge kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 350 593 kronor. Kommunalskatten i Huddinge kommun är 31,85 procent 2024.

Huddinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

113 920

36 385

Antal, 2023

Medelålder

38,7

41,9

År, 2023

Sjätte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

0,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

350 593

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,85

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

32,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

175

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Huddinge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 880

Kommunens skatteintäkter

51 319

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 090

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 463

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Huddinge har landarealen 131 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 22:a minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.