Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 552 människor (2017). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Hörby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 552

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

253 827

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,26

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

174

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NOLATO MEDITECH AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

HÖRBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

40 035

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 293

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 774

52 057

kr per invånare, 2017