Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 718 invånare.

Hörby kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sjuttonde högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 295 326 kronor. Kommunalskatten i Hörby kommun är 32,26 procent 2023.

Hörby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 718

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

295 326

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,26

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

127

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

ATOS MEDICAL AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Hörby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

47 400

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 755

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 214

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,3

12,3

Procent, 2021

Hörby har landarealen 419 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 98:e minsta i landet.