Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 653 invånare.

Hörby kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sjuttonde högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 272 726 kronor. Kommunalskatten i Hörby kommun är 32,26 procent 2021.

Hörby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 653

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

272 726

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,26

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

10,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

180

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

ATOS MEDICAL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Hörby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 082

Kommunens skatteintäkter

41 921

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 886

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 989

56 219

kr per invånare, 2020

Hörby har landarealen 419 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 98:e minsta i landet.