Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 745 invånare.

Hörby kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sjuttonde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 74:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 284 592 kronor. Kommunalskatten i Hörby kommun är 32,26 procent 2022.

Hörby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 745

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

284 592

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,26

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

10,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

74

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

ATOS MEDICAL AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Hörby kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 325

Kommunens skatteintäkter

44 527

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 770

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 269

58 058

kr per invånare, 2021

Hörby har landarealen 419 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 98:e minsta i landet.