Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 635 människor (2018). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Hörby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 635

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

253 827

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,26

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

174

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NOLATO MEDITECH AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

HÖRBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

40 470

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 165

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 515

54 234

kr per invånare, 2018