Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har 15 585 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 309 516 kronor. Kommunalskatten i Hörby kommun är 32,26 procent 2024.

Hörby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 585

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

309 516

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,26

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

127

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Atos Medical Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Hörby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 136

Kommunens skatteintäkter

47 400

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 755

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 887

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,3

12,3

Procent, 2021

Hörby har landarealen 419 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 98:e minsta i landet.