Hörby

Hörby kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 631 människor (2019). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Hörby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 631

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

262 134

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,26

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,4

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

80,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

126

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Nolato MediTech AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

HÖRBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

42 243

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 052

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 225

55 841

kr per invånare, 2019