Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 16 713 människor (2019). Landarealen är 293 kvadratkilometer.

Höör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 713

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

284 536

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,06

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

26,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

249

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning utan personligt ansvar

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

HÖÖRS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

44 691

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 348

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 997

54 233

kr per invånare, 2018