Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 16 954 invånare.

Andelen företagare i Höörs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 301 656 kronor. Kommunalskatten i Höörs kommun är 32,93 procent 2022.

Höör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 954

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

301 656

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,93

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

28,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,2

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

109

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

SÄRNMARK ASSISTANS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Höörs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 960

Kommunens skatteintäkter

47 729

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 762

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

57 369

58 058

kr per invånare, 2021

Höör har landarealen 291 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 61:a minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.