Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 16 713 människor (2019). Landarealen är 293 kvadratkilometer.

Höör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 713

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

284 536

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,06

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

26,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

249

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & utbildning utan personligt ansvar

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

HÖÖRS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

46 082

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 498

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 273

55 798

kr per invånare, 2019