Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 17 297 invånare.

Andelen företagare i Höörs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 83:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 311 788 kronor. Kommunalskatten i Höörs kommun är 32,93 procent 2023.

Höör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 297

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

311 788

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,93

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

29,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

82,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

83

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Föreningen Fogdaröd omsorg, vård & skola upa ek. för.

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Höörs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

50 110

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 441

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 895

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,7

12,3

Procent, 2021

Höör har landarealen 291 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 61:a minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.