Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 16 830 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 290 591 kronor. Kommunalskatten i Höörs kommun är 32,93 procent 2021.

Höör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 830

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

290 591

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,93

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

27,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

235

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SÄRNMARK ASSISTANS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Höörs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 960

Kommunens skatteintäkter

45 905

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 978

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 725

56 219

kr per invånare, 2020

Höör har landarealen 291 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 61:a minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.