Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 16 637 människor (2018). Landarealen är 293 kvadratkilometer.

Höör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 637

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

275 524

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,06

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

26,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

236

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FÖRENINGEN FOGDARÖD OMSORG, VÅRD & UTBILDNING UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

HÖÖRS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

44 691

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 348

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 997

54 234

kr per invånare, 2018