Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 16 637 människor (2018). Landarealen är 293 kvadratkilometer.

Höör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 637

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

282 307

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,06

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

26,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

249

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FÖRENINGEN FOGDARÖD OMSORG, VÅRD & UTBILDNING UTAN PERSONLIGT ANSVAR

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

HÖÖRS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

44 691

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 348

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 997

54 233

kr per invånare, 2018