Höör

Höörs kommun ligger i Skåne län och har 17 376 invånare.

Andelen företagare i Höörs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 83:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 326 229 kronor. Kommunalskatten i Höörs kommun är 32,93 procent 2024.

Höör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 376

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

3,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

326 229

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,93

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

29,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

83

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Skånes Djurpark Resort AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Höörs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 034

Kommunens skatteintäkter

50 110

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 441

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 304

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,7

12,3

Procent, 2021

Höör har landarealen 291 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 61:a minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.