Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 645 invånare.

Andelen företagare i Högsby kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 244 293 kronor, vilket var den tredje lägsta i landet. Kommunalskatten i Högsby kommun är 34,07 procent 2022.

Högsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 645

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−7,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

244 293

304 068

Kronor, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

34,07

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

12,4

29,6

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

72,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

20,9

13,9

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

227

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Attacus Trähus i Småland AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Högsby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 519

Kommunens skatteintäkter

42 658

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

34 607

9 774

kr per invånare, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

71 671

58 058

kr per invånare, 2021

Högsby har landarealen 751 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.