Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har 5 584 invånare.

Andelen företagare i Högsby kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 250 147 kronor, vilket var den näst lägsta i landet. Kommunalskatten i Högsby kommun är 34,07 procent 2023.

Högsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 584

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−5,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Lägsta i Sverige

Medianinkomst

250 147

314 116

Kronor, 2021

Näst lägsta i Sverige

Skattesats

34,07

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

74,5

80,8

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

11,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

275

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Attacus Stomsystem Trä AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Högsby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

44 598

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

35 137

9 775

kr per invånare, 2022

Nionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

77 138

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Högsby har landarealen 751 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.