Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 6 094 människor (2018). Landarealen är 754 kvadratkilometer.

Högsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 094

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

222 748

278 954

Kronor, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

33,08

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

71,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

14,2

7,0

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

23,3

13,3

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

258

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ATTACUS TRÄHUS I SMÅLAND AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

HÖGSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

36 722

45 530

kr per invånare, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 648

9 366

kr per invånare, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

64 453

54 233

kr per invånare, 2018