Högsby

Högsby kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 6 087 människor (2017). Landarealen är 754 kvadratkilometer.

Högsby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 087

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

222 748

278 954

Kronor, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

33,08

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

71,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

14,2

7,0

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

7,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

258

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ATTACUS TRÄHUS I SMÅLAND AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

HÖGSBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

36 132

44 794

kr per invånare, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 885

9 067

kr per invånare, 2017

Sjunde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

61 662

52 057

kr per invånare, 2017