Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 28 193 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det femte bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 337 247 kronor. Kommunalskatten i Höganäs kommun är 30,91 procent 2024.

Höganäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 193

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

3,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

337 247

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

30,91

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

29,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

5

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Höganäs Omsorg AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Höganäs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

49 264

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 044

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 994

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Höganäs har landarealen 143 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 27:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.