Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 28 103 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det femte bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 319 311 kronor. Kommunalskatten i Höganäs kommun är 30,91 procent 2023.

Höganäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 103

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

4,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

319 311

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

30,91

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

29,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

5

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Höganäs Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Höganäs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

49 264

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 044

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

56 033

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Höganäs har landarealen 143 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 27:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.