Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 26 942 människor (2019). Landarealen är 144 kvadratkilometer.

Höganäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 942

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

290 247

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

30,91

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

27,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

2

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Höganäs Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

HÖGANÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

45 151

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 076

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 210

54 233

kr per invånare, 2018