Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 27 168 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det femte bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 296 214 kronor. Kommunalskatten i Höganäs kommun är 30,91 procent 2021.

Höganäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 168

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

296 214

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

30,91

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

28,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

5

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Höganäs Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Höganäs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 132

Kommunens skatteintäkter

45 171

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 518

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

54 325

56 219

kr per invånare, 2020

Höganäs har landarealen 143 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 27:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.