Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 26 193 människor (2017). Landarealen är 144 kvadratkilometer.

Höganäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 193

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

282 132

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

30,91

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

27,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

10,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

3

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HÖGANÄS SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

HÖGANÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

44 818

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 782

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 281

52 057

kr per invånare, 2017