Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 26 566 människor (2018). Landarealen är 144 kvadratkilometer.

Höganäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 566

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

282 132

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

30,91

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

27,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

3

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HÖGANÄS SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

HÖGANÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

45 151

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 076

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 210

54 233

kr per invånare, 2018