Höganäs

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 27 589 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det femte bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 307 829 kronor. Kommunalskatten i Höganäs kommun är 30,91 procent 2022.

Höganäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 589

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

307 829

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

30,91

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

29,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

5

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Höganäs Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Höganäs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 132

Kommunens skatteintäkter

47 106

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 960

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

54 105

58 058

kr per invånare, 2021

Höganäs har landarealen 143 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 27:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.