Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 9 660 människor (2017). Landarealen är 411 kvadratkilometer.

Hofors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 660

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

267 008

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,37

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,1

6,3

Procent, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Nyföretagande

6,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

91

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

OVAKO SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 125

Största offentliga arbetsgivare

HOFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

46 833

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 279

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

69 339

52 057

kr per invånare, 2017

Nionde högsta i Sverige