Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 472 invånare.

Kommunen har den nionde lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 293 986 kronor. Kommunalskatten i Hofors kommun är 34,37 procent 2023.

Hofors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 472

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

293 986

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,37

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,9

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,3

6,1

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

183

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ovako Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Hofors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

52 872

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 674

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 566

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Hofors har landarealen 410 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 94:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.