Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 9 602 människor (2018). Landarealen är 411 kvadratkilometer.

Hofors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 602

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

267 008

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,37

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,1

6,3

Procent, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Nyföretagande

6,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

91

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

OVAKO SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 125

Största offentliga arbetsgivare

HOFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

47 455

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 741

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

67 172

54 233

kr per invånare, 2018