Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 570 invånare.

Kommunen har den sjätte lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 278 388 kronor. Kommunalskatten i Hofors kommun är 34,37 procent 2021.

Hofors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 570

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

278 388

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,37

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,1

6,1

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

18,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

149

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Ovako Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Hofors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 919

Kommunens skatteintäkter

49 301

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 649

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

66 314

56 219

kr per invånare, 2020

Hofors har landarealen 410 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 94:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.