Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 9 588 människor (2019). Landarealen är 411 kvadratkilometer.

Hofors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 588

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

275 519

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,37

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

11,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,0

6,1

Procent, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Nyföretagande

6,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

141

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ovako Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 125

Största offentliga arbetsgivare

HOFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

49 048

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 220

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

67 370

55 798

kr per invånare, 2019