Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 374 invånare.

Kommunen har den tolfte lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 311 150 kronor. Kommunalskatten i Hofors kommun är 34,37 procent 2024.

Hofors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 374

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

311 150

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,37

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

6,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,6

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

183

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ovako Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Hofors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 910

Kommunens skatteintäkter

52 872

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 674

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 698

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Hofors har landarealen 410 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 94:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.