Hofors

Hofors kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 472 invånare.

Kommunen har den nionde lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 293 986 kronor. Kommunalskatten i Hofors kommun är 34,37 procent 2023.

Hofors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 472

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

293 986

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,37

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,3

6,1

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

7,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

18,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

165

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Ovako Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Hofors kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 275

Kommunens skatteintäkter

50 373

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 303

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

70 292

58 058

kr per invånare, 2021

Hofors har landarealen 410 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 94:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.