Hjo

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 243 invånare.

Andelen företagare i Hjo kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 299 671 kronor. Kommunalskatten i Hjo kommun är 33,48 procent 2023.

Hjo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 243

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

299 671

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,48

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

21,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

15,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,2

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

146

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Emballator Tectubes Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Hjo kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 975

Kommunens skatteintäkter

46 262

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 318

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 707

58 058

kr per invånare, 2021

Hjo har landarealen 297 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 62:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.