Hjo

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 229 invånare.

Andelen företagare i Hjo kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 279 627 kronor. Kommunalskatten i Hjo kommun är 33,05 procent 2021.

Hjo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 229

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

279 627

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,05

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

20,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

203

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Emballator Tectubes Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Hjo kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 758

Kommunens skatteintäkter

44 296

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 607

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 578

56 219

kr per invånare, 2020

Hjo har landarealen 297 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 62:a minsta i landet.