Hjo

Hjo kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 258 invånare.

Andelen företagare i Hjo kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 315 815 kronor. Kommunalskatten i Hjo kommun är 33,48 procent 2024.

Hjo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 258

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

315 815

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,48

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

22,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,6

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

204

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Emballator Tectubes Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Hjo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 803

Kommunens skatteintäkter

48 699

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 802

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 432

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,9

12,3

Procent, 2021

Hjo har landarealen 297 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 62:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.