Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 464 människor (2019). Landarealen är 500 kvadratkilometer.

Herrljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 464

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

273 179

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,42

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

27

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

IMI Hydronic Engineering AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

HERRLJUNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

45 404

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 361

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 067

55 798

kr per invånare, 2019