Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 501 invånare.

Andelen företagare i Herrljunga kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det elfte bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 288 633 kronor. Kommunalskatten i Herrljunga kommun är 33,42 procent 2022.

Herrljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 501

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

288 633

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,42

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

11

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

IMI Hydronic Engineering AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Herrljunga kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 325

Kommunens skatteintäkter

47 139

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 374

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 417

58 058

kr per invånare, 2021

Herrljunga har landarealen 497 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.