Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 517 invånare.

Andelen företagare i Herrljunga kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det åttonde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 297 474 kronor. Kommunalskatten i Herrljunga kommun är 33,42 procent 2023.

Herrljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 517

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

297 474

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,42

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

8

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

IMI Hydronic Engineering AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Herrljunga kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

49 636

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 110

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 933

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,0

12,3

Procent, 2021

Herrljunga har landarealen 497 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.