Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 485 människor (2017). Landarealen är 500 kvadratkilometer.

Herrljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 485

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

265 143

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

36

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

IMI HYDRONIC ENGINEERING AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

HERRLJUNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

43 218

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 112

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 900

52 057

kr per invånare, 2017