Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 494 människor (2018). Landarealen är 500 kvadratkilometer.

Herrljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 494

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

271 063

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

27

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

IMI HYDRONIC ENGINEERING AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

HERRLJUNGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

43 927

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 888

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 156

54 233

kr per invånare, 2018