Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 441 invånare.

Andelen företagare i Herrljunga kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det åttonde bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 311 662 kronor. Kommunalskatten i Herrljunga kommun är 33,42 procent 2024.

Herrljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 441

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

311 662

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,42

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

8

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

IMI Hydronic Engineering AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Herrljunga kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 759

Kommunens skatteintäkter

49 636

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 110

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 296

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,0

12,3

Procent, 2021

Herrljunga har landarealen 497 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.