Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 444 invånare.

Andelen företagare i Herrljunga kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det elfte bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 279 474 kronor. Kommunalskatten i Herrljunga kommun är 33,42 procent 2021.

Herrljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 444

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

279 474

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,42

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

11

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

IMI Hydronic Engineering AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Herrljunga kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 743

Kommunens skatteintäkter

45 211

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 381

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 435

56 219

kr per invånare, 2020

Herrljunga har landarealen 497 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.