Herrljunga

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 517 invånare.

Andelen företagare i Herrljunga kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det sjunde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 297 474 kronor. Kommunalskatten i Herrljunga kommun är 33,42 procent 2023.

Herrljunga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 517

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

297 474

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,42

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,1

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

7

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

IMI Hydronic Engineering AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Herrljunga kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 325

Kommunens skatteintäkter

47 139

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 374

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 417

58 058

kr per invånare, 2021

Herrljunga har landarealen 497 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.