Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 109 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 65:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 292 890 kronor. Kommunalskatten i Helsingborgs stad är 31,39 procent 2022.

Helsingborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

150 109

36 043

Antal, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

40,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

292 890

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,39

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

26,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

75,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

65

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 1 525

Anställda i kommunen

Helsingborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 12 675

Kommunens skatteintäkter

45 783

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 356

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

54 607

58 058

kr per invånare, 2021

Helsingborg har landarealen 344 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 72:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.