Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 975 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 91:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 303 119 kronor. Kommunalskatten i Helsingborgs stad är 31,39 procent 2023.

Helsingborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

150 975

36 281

Antal, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

41,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

303 119

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,39

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

27,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

75,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

91

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 525

Anställda i kommunen

Helsingborgs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 12 675

Kommunens skatteintäkter

48 676

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 322

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

57 137

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Helsingborg har landarealen 344 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 72:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.