Helsingborg

Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 143 304 människor (2017). Landarealen är 346 kvadratkilometer.

Helsingborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

143 304

34 897

Antal, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

40,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

264 820

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,39

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

24,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

74,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

25

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Största offentliga arbetsgivare

HELSINGBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 11 275

Kommunens skatteintäkter

41 378

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 877

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

49 426

52 057

kr per invånare, 2017