Helsingborg

Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 145 415 människor (2018). Landarealen är 346 kvadratkilometer.

Helsingborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

145 415

35 277

Antal, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

40,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

272 849

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

31,39

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

25,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

74,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

22

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Största offentliga arbetsgivare

HELSINGBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 11 275

Kommunens skatteintäkter

42 184

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 584

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

51 938

54 233

kr per invånare, 2018