Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 150 975 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 303 119 kronor. Kommunalskatten i Helsingborgs stad är 31,39 procent 2023.

Helsingborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

150 975

36 281

Antal, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

40,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

303 119

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,39

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

26,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

75,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

107

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 525

Anställda i kommunen

Helsingborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 12 675

Kommunens skatteintäkter

45 783

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 356

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

54 607

58 058

kr per invånare, 2021

Helsingborg har landarealen 344 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 72:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.