Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 149 280 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 65:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 282 041 kronor. Kommunalskatten i Helsingborgs stad är 31,39 procent 2021.

Helsingborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

149 280

35 791

Antal, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

40,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

282 041

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,39

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

26,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

74,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

65

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 375

Anställda i kommunen

Helsingborgs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 8 484

Kommunens skatteintäkter

43 088

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 201

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

52 632

56 219

kr per invånare, 2020

Helsingborg har landarealen 344 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 72:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.