Helsingborg

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 151 306 invånare.

Andelen företagare i Helsingborgs stad är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 91:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 317 650 kronor. Kommunalskatten i Helsingborgs stad är 31,39 procent 2024.

Helsingborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

151 306

36 385

Antal, 2023

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

41,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

317 650

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,39

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

27,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

76,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

6,4

Procent, 2023

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

91

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 425

Anställda i kommunen

Helsingborgs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 8 713

Kommunens skatteintäkter

48 676

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 322

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 018

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Helsingborg har landarealen 344 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 72:a minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.