Helsingborg

Helsingborgs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 147 734 människor (2019). Landarealen är 346 kvadratkilometer.

Helsingborg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

147 734

35 612

Antal, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Medelålder

40,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

275 186

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,39

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

25,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

74,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

22

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Största offentliga arbetsgivare

HELSINGBORGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 11 275

Kommunens skatteintäkter

43 235

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 746

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

52 523

55 798

kr per invånare, 2019