Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 15 491 människor (2019). Landarealen är 840 kvadratkilometer.

Hedemora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 491

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

262 949

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,80

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

274

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

HEDEMORA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

45 388

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 042

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 339

55 798

kr per invånare, 2019