Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 345 invånare.

Andelen företagare i Hedemora kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 296 502 kronor. Kommunalskatten i Hedemora kommun är 33,80 procent 2024.

Hedemora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 345

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

296 502

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,80

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

240

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Boliden Mineral AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Hedemora kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 312

Kommunens skatteintäkter

49 163

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 174

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 906

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,9

12,3

Procent, 2021

Hedemora har landarealen 836 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.