Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 462 invånare.

Andelen företagare i Hedemora kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 266 875 kronor. Kommunalskatten i Hedemora kommun är 33,80 procent 2021.

Hedemora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 462

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

266 875

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,80

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

249

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Hedemora kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 259

Kommunens skatteintäkter

44 850

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 925

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 686

56 219

kr per invånare, 2020

Hedemora har landarealen 836 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.