Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 458 invånare.

Andelen företagare i Hedemora kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 274 392 kronor. Kommunalskatten i Hedemora kommun är 33,80 procent 2022.

Hedemora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 458

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

274 392

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,80

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

224

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Hedemora kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 259

Kommunens skatteintäkter

46 799

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 485

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 090

58 058

kr per invånare, 2021

Hedemora har landarealen 836 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.