Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 15 457 människor (2018). Landarealen är 840 kvadratkilometer.

Hedemora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 457

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

262 949

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,80

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,4

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

274

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

HEDEMORA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

44 299

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 779

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

61 544

54 233

kr per invånare, 2018