Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 15 457 människor (2018). Landarealen är 840 kvadratkilometer.

Hedemora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 457

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

253 702

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

247

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

HEDEMORA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

44 299

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 779

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

61 544

54 233

kr per invånare, 2018