Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 15 566 människor (2017). Landarealen är 840 kvadratkilometer.

Hedemora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 566

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

253 702

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,80

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

247

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

HEDEMORA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

44 084

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 445

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

60 699

52 057

kr per invånare, 2017