Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 443 invånare.

Andelen företagare i Hedemora kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 282 871 kronor. Kommunalskatten i Hedemora kommun är 33,80 procent 2023.

Hedemora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 443

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

282 871

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,80

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,0

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

224

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Hedemora kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 575

Kommunens skatteintäkter

46 799

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 485

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 090

58 058

kr per invånare, 2021

Hedemora har landarealen 836 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.