Hedemora

Hedemora kommun ligger i Dalarnas län och har 15 443 invånare.

Andelen företagare i Hedemora kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 282 871 kronor. Kommunalskatten i Hedemora kommun är 33,80 procent 2024.

Hedemora Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 443

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

282 871

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,80

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

240

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Boliden Mineral AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Hedemora kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 312

Kommunens skatteintäkter

49 163

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 174

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 179

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,9

12,3

Procent, 2021

Hedemora har landarealen 836 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.