Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 13 854 människor (2017). Landarealen är 1 172 kvadratkilometer. Heby kommun övergick från Västmanlands till Uppsala län den 1 januari 2007.

 

Heby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 854

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

253 253

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,21

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

139

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ADLIBRIS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

HEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

42 459

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 608

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 649

52 057

kr per invånare, 2017