Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 14 047 människor (2019). Landarealen är 1 172 kvadratkilometer. Heby kommun övergick från Västmanlands till Uppsala län den 1 januari 2007.

 

Heby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 047

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

260 692

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,21

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

226

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Apotea AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Största offentliga arbetsgivare

HEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

44 528

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 870

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 065

55 798

kr per invånare, 2019