Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 421 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 282 078 kronor. Kommunalskatten i Heby kommun är 34,21 procent 2023.

Heby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 421

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

282 078

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,21

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

246

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Apotea AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 925

Anställda i kommunen

Heby kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 375

Kommunens skatteintäkter

45 680

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 255

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 141

58 058

kr per invånare, 2021

Heby har landarealen 1 167 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 85:e största i landet.