Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 13 910 människor (2018). Landarealen är 1 172 kvadratkilometer. Heby kommun övergick från Västmanlands till Uppsala län den 1 januari 2007.

 

Heby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 910

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

253 253

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,21

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

139

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ADLIBRIS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

HEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

43 524

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 241

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 731

54 233

kr per invånare, 2018