Heby

Heby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 13 910 människor (2018). Landarealen är 1 172 kvadratkilometer. Heby kommun övergick från Västmanlands till Uppsala län den 1 januari 2007.

 

Heby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

13 910

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

260 692

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,21

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,4

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

226

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Apotea AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Största offentliga arbetsgivare

HEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

43 524

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 241

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 731

54 233

kr per invånare, 2018