Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 52 003 människor (2017). Landarealen är 1 277 kvadratkilometer.

Hässleholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 003

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

249 015

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,14

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

255

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BERGENDAHL FOOD AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

HÄSSLEHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 525

Kommunens skatteintäkter

39 651

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 439

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 199

52 057

kr per invånare, 2017