Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har 52 369 invånare.

Andelen företagare i Hässleholms kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 280 881 kronor. Kommunalskatten i Hässleholms kommun är 32,38 procent 2023.

Hässleholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 369

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

280 881

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,38

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

243

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Dagab Inköp & Logistik AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Hässleholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 525

Kommunens skatteintäkter

46 447

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 595

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 022

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Hässleholm har landarealen 1 270 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 75:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.