Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har 52 309 invånare.

Andelen företagare i Hässleholms kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 270 735 kronor. Kommunalskatten i Hässleholms kommun är 32,38 procent 2022.

Hässleholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 309

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

270 735

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,38

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

240

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Dagab Inköp & Logistik AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Hässleholms kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 6 525

Kommunens skatteintäkter

44 224

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 026

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 698

58 058

kr per invånare, 2021

Hässleholm har landarealen 1 270 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 75:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.