Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har 52 010 invånare.

Andelen företagare i Hässleholms kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 262 944 kronor. Kommunalskatten i Hässleholms kommun är 32,38 procent 2021.

Hässleholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 010

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

262 944

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,38

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

20,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

237

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Bergendahl Food AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Hässleholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 331

Kommunens skatteintäkter

42 224

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 262

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 347

56 219

kr per invånare, 2020

Hässleholm har landarealen 1 270 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 75:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.