Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 52 121 människor (2018). Landarealen är 1 277 kvadratkilometer.

Hässleholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 121

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

256 062

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,38

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,3

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

238

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Bergendahl Food AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

HÄSSLEHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 775

Kommunens skatteintäkter

40 677

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 474

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 260

54 233

kr per invånare, 2018