Hässleholm

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 52 145 människor (2019). Landarealen är 1 277 kvadratkilometer.

Hässleholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 145

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

256 062

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,38

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

238

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Bergendahl Food AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

HÄSSLEHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 775

Kommunens skatteintäkter

41 996

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 174

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 332

55 798

kr per invånare, 2019