Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 37 977 människor (2019). Landarealen är 268 kvadratkilometer.

Härryda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 977

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

349 717

288 880

Kronor, 2018

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

32,10

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

34,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,8

79,5

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

7,0

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

10

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

UniCarriers Europe AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

HÄRRYDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 525

Kommunens skatteintäkter

51 383

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

4 276

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 061

54 233

kr per invånare, 2018