Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 37 802 människor (2018). Landarealen är 268 kvadratkilometer.

Härryda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 802

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

348 752

287 064

Kronor, 2018

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

32,10

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

34,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,8

79,5

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,1

7,0

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

10

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

UNICARRIERS EUROPE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

HÄRRYDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 575

Kommunens skatteintäkter

51 383

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

4 276

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 061

54 233

kr per invånare, 2018