Härryda

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 37 977 människor (2019). Landarealen är 268 kvadratkilometer.

Härryda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 977

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

349 717

288 880

Kronor, 2018

Tionde högsta i Sverige

Skattesats

32,10

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

34,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,8

79,5

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

7,0

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

10

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

UniCarriers Europe AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

HÄRRYDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 525

Kommunens skatteintäkter

53 088

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 094

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 695

55 798

kr per invånare, 2019