Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 24 654 invånare.

Andelen företagare i Härnösands kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 299 653 kronor. Kommunalskatten i Härnösands kommun är 34,63 procent 2024.

Härnösand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 654

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

299 653

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,63

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

23,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

208

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

R.I.K. assistans Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Härnösands kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 232

Kommunens skatteintäkter

52 014

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 248

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

77 767

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,5

12,3

Procent, 2021

Härnösand har landarealen 1 058 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 96:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.