Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har 25 012 invånare.

Andelen företagare i Härnösands kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 275 177 kronor. Kommunalskatten i Härnösands kommun är 34,63 procent 2022.

Härnösand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 012

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

275 177

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,63

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

23,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,4

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

167

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

R.I.K. assistans Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Härnösands kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 070

Kommunens skatteintäkter

48 721

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 767

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

72 417

58 058

kr per invånare, 2021

Härnösand har landarealen 1 058 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 96:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.