Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 25 183 människor (2019). Landarealen är 1 065 kvadratkilometer.

Härnösand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 183

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

262 026

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,63

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

18,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

254

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

COM HEM AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 575

Kommunens skatteintäkter

46 883

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 567

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

65 876

54 233

kr per invånare, 2018