Härnösand

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 25 120 människor (2018). Landarealen är 1 065 kvadratkilometer.

Härnösand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 120

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

260 756

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,63

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

254

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

COM HEM AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

HÄRNÖSANDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 475

Kommunens skatteintäkter

46 883

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 567

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

65 876

54 233

kr per invånare, 2018