Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 070 invånare.

Härjedalens kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den åttonde högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 257 946 kronor. Kommunalskatten i Härjedalens kommun är 34,17 procent 2021.

Härjedalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 070

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

257 946

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,17

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

11,4

6,1

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Nyföretagande

14,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

278

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Sykes Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Härjedalens kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 990

Kommunens skatteintäkter

44 932

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 980

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

70 878

56 219

kr per invånare, 2020

Härjedalen har landarealen 11 284 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femte största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.