Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 114 invånare.

Härjedalens kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sjunde högsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 268 442 kronor. Kommunalskatten i Härjedalens kommun är 34,17 procent 2022.

Härjedalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 114

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

268 442

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,17

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

12,5

6,1

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Nyföretagande

14,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

265

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Sitel Sweden AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Härjedalens kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 525

Kommunens skatteintäkter

46 568

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 237

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

73 162

58 058

kr per invånare, 2021

Härjedalen har landarealen 11 284 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femte största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.