Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 10 090 människor (2019). Landarealen är 11 364 kvadratkilometer.

Härjedalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 090

35 612

Antal, 2019

Medelålder

47,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

250 656

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,17

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

13,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

258

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Sykes Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

HÄRJEDALENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

45 671

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 062

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

71 913

55 798

kr per invånare, 2019