Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 10 154 människor (2017). Landarealen är 11 364 kvadratkilometer.

Härjedalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 154

34 897

Antal, 2017

Medelålder

47,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-0,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

246 426

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,67

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

268

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SYKES SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

HÄRJEDALENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

42 982

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 118

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

67 865

52 057

kr per invånare, 2017