Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 10 147 människor (2018). Landarealen är 11 364 kvadratkilometer.

Härjedalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 147

35 277

Antal, 2018

Medelålder

47,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-1,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

246 426

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,67

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

268

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SYKES SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

HÄRJEDALENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

44 700

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 153

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

70 750

54 234

kr per invånare, 2018