Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 185 invånare.

Härjedalens kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sjunde högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 277 500 kronor. Kommunalskatten i Härjedalens kommun är 34,17 procent 2023.

Härjedalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 185

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

277 500

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,17

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

12,5

6,1

Procent, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Nyföretagande

18,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

237

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Sitel Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Härjedalens kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 525

Kommunens skatteintäkter

46 568

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 237

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

73 162

58 058

kr per invånare, 2021

Härjedalen har landarealen 11 284 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femte största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.