Härjedalen

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och har 10 145 invånare.

Härjedalens kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den nionde högsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 294 772 kronor. Kommunalskatten i Härjedalens kommun är 34,17 procent 2024.

Härjedalen Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 145

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

294 772

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,17

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

16,6

9,2

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Nyföretagande

15,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

250

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Foundever Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Härjedalens kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

48 497

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 336

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

83 423

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Härjedalen har landarealen 11 284 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femte största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.