Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 601 invånare.

Andelen företagare i Haparanda stad är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 238 631 kronor, vilket var den sjätte lägsta i landet. Kommunalskatten i Haparanda stad är 33,84 procent 2021.

Haparanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 601

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

238 631

296 484

Kronor, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Skattesats

33,84

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

70,3

79,3

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

6,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

7,9

4,2

Procent, 2020

Näst högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

20,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

198

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Haparanda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 870

Kommunens skatteintäkter

41 424

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 597

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

67 738

56 219

kr per invånare, 2020

Haparanda har landarealen 921 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 114:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.