Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 340 invånare.

Andelen företagare i Haparanda stad är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 259 667 kronor, vilket var den nionde lägsta i landet. Kommunalskatten i Haparanda stad är 33,84 procent 2023.

Haparanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 340

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−3,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

259 667

314 116

Kronor, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Skattesats

33,84

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

72,1

79,6

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

7,2

3,8

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

288

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Haparanda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

46 806

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

33 278

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 681

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,4

12,3

Procent, 2021

Haparanda har landarealen 921 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 114:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.