Haparanda

Haparanda kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 9 805 människor (2017). Landarealen är 927 kvadratkilometer.

Haparanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 805

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

224 569

278 954

Kronor, 2017

Femte lägsta i Sverige

Skattesats

33,84

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

69,5

79,1

Procent, 2017

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

9,6

5,0

Procent, 2017

Högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

23,3

13,3

Procent, 2017

Näst högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

282

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

HAPARANDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Kommunens skatteintäkter

39 915

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 460

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

60 711

52 057

kr per invånare, 2017