Haparanda

Haparanda kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 9 685 människor (2019). Landarealen är 927 kvadratkilometer.

Haparanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 685

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

232 359

288 880

Kronor, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

33,84

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

70,0

79,5

Procent, 2018

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

8,4

4,4

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

21,7

12,7

Procent, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

242

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

HAPARANDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

42 092

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 138

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

64 239

55 798

kr per invånare, 2019