Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 177 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 275 180 kronor, vilket var den tionde lägsta i landet. Kommunalskatten i Haparanda stad är 33,84 procent 2024.

Haparanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 177

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−4,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

275 180

329 268

Kronor, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Skattesats

33,84

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

76,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

7,6

3,9

Procent, 2023

Fjärde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

15,7

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

288

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Haparanda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 881

Kommunens skatteintäkter

46 806

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

33 278

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

78 482

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,4

12,3

Procent, 2021

Haparanda har landarealen 921 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 114:e största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.