Haparanda

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 496 invånare.

Andelen företagare i Haparanda stad är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 253 433 kronor, vilket var den nionde lägsta i landet. Kommunalskatten i Haparanda stad är 33,84 procent 2022.

Haparanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 496

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−3,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

253 433

304 068

Kronor, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Skattesats

33,84

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

72,1

79,6

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

6,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

7,3

3,9

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

20,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

187

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Haparanda kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 075

Kommunens skatteintäkter

43 715

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 918

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

70 877

58 058

kr per invånare, 2021

Haparanda har landarealen 921 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 114:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.