Haparanda

Haparanda kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 9 785 människor (2018). Landarealen är 927 kvadratkilometer.

Haparanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 785

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

232 359

288 880

Kronor, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

33,84

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

70,0

79,5

Procent, 2018

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

8,9

4,6

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

23,0

13,3

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

242

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

HAPARANDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

40 663

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 095

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 918

54 233

kr per invånare, 2018