Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 97 683 invånare.

Andelen företagare i Haninge kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 325 386 kronor. Kommunalskatten i Haninge kommun är 31,76 procent 2023.

Haninge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

97 683

36 281

Antal, 2022

Medelålder

38,4

41,7

År, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Sjunde högsta i Sverige

Medianinkomst

325 386

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,76

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,7

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

198

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Dagab Inköp & Logistik AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Haninge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 625

Kommunens skatteintäkter

46 235

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 776

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

54 659

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,0

12,3

Procent, 2021

Haninge har landarealen 455 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 108:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.