Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 95 658 invånare.

Andelen företagare i Haninge kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 314 484 kronor. Kommunalskatten i Haninge kommun är 31,76 procent 2022.

Haninge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

95 658

36 043

Antal, 2021

Medelålder

38,3

41,6

År, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Tionde högsta i Sverige

Medianinkomst

314 484

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,76

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

150

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Dagab Inköp & Logistik AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Haninge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 431

Kommunens skatteintäkter

44 072

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 754

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

51 408

58 058

kr per invånare, 2021

Haninge har landarealen 455 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 108:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.