Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 89 989 människor (2018). Landarealen är 458 kvadratkilometer.

Haninge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

89 989

35 277

Antal, 2018

Medelålder

38,2

41,2

År, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

7,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

299 108

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

31,76

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

109

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

HANINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 975

Kommunens skatteintäkter

40 957

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 253

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

50 228

54 233

kr per invånare, 2018