Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 93 690 invånare.

Andelen företagare i Haninge kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 308 041 kronor. Kommunalskatten i Haninge kommun är 31,76 procent 2021.

Haninge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

93 690

35 791

Antal, 2020

Medelålder

38,2

41,4

År, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Tionde högsta i Sverige

Medianinkomst

308 041

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,76

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

207

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Dagab Inköp & Logistik AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Haninge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 431

Kommunens skatteintäkter

41 688

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 243

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

52 519

56 219

kr per invånare, 2020

Haninge har landarealen 455 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 108:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.