Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 99 751 invånare.

Andelen företagare i Haninge kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 339 550 kronor. Kommunalskatten i Haninge kommun är 32,06 procent 2024.

Haninge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

99 751

36 385

Antal, 2023

Medelålder

38,5

41,9

År, 2023

Fjärde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Fjärde högsta i Sverige

Medianinkomst

339 550

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,06

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

198

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Coca-Cola Europacific Partners Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Haninge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 721

Kommunens skatteintäkter

46 235

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 776

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 383

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,0

12,3

Procent, 2021

Haninge har landarealen 455 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 108:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.