Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 92 095 människor (2019). Landarealen är 458 kvadratkilometer.

Haninge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

92 095

35 612

Antal, 2019

Medelålder

38,2

41,3

År, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

7,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

301 146

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,76

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

109

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Dagab Inköp & Logistik AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 725

Största offentliga arbetsgivare

HANINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 5 175

Kommunens skatteintäkter

41 804

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 159

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

52 514

55 798

kr per invånare, 2019