Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 15 998 människor (2017). Landarealen är 171 kvadratkilometer.

Hallstahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 998

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

264 248

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

92

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KANTHAL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

HALLSTAHAMMARS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 875

Kommunens skatteintäkter

42 368

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 918

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 086

52 057

kr per invånare, 2017