Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 400 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 54:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 279 000 kronor. Kommunalskatten i Hallstahammars kommun är 32,69 procent 2021.

Hallstahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 400

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

279 000

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,69

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

54

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Kanthal AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Hallstahammars kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 420

Kommunens skatteintäkter

43 360

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 343

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 770

56 219

kr per invånare, 2020

Hallstahammar har landarealen 170 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 36:e minsta i landet.