Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 16 186 människor (2018). Landarealen är 171 kvadratkilometer.

Hallstahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 186

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

271 766

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,69

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,7

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

63

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Kanthal AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

HALLSTAHAMMARS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 825

Kommunens skatteintäkter

42 764

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 341

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 258

54 233

kr per invånare, 2018