Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 16 186 människor (2018). Landarealen är 171 kvadratkilometer.

Hallstahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 186

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

264 248

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

92

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KANTHAL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

HALLSTAHAMMARS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 875

Kommunens skatteintäkter

42 764

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 341

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 258

54 233

kr per invånare, 2018