Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 608 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 22:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 286 874 kronor. Kommunalskatten i Hallstahammars kommun är 32,69 procent 2022.

Hallstahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 608

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

286 874

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,69

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

22

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Kanthal AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Hallstahammars kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 025

Kommunens skatteintäkter

45 221

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 236

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 416

58 058

kr per invånare, 2021

Hallstahammar har landarealen 170 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 36:e minsta i landet.