Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 711 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 77:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 294 426 kronor. Kommunalskatten i Hallstahammars kommun är 32,69 procent 2023.

Hallstahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 711

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

294 426

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,69

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

77

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Kanthal AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Hallstahammars kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 025

Kommunens skatteintäkter

47 797

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 256

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 531

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Hallstahammar har landarealen 170 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 36:e minsta i landet.