Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 711 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 62:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 294 426 kronor. Kommunalskatten i Hallstahammars kommun är 32,69 procent 2023.

Hallstahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 711

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

294 426

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,69

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,7

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

62

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Kanthal AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Hallstahammars kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 025

Kommunens skatteintäkter

45 221

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 236

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 416

58 058

kr per invånare, 2021

Hallstahammar har landarealen 170 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 36:e minsta i landet.