Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 654 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 77:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 310 025 kronor. Kommunalskatten i Hallstahammars kommun är 32,69 procent 2024.

Hallstahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 654

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

310 025

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,69

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

77

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Kanthal AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Hallstahammars kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 458

Kommunens skatteintäkter

47 797

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 256

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 495

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Hallstahammar har landarealen 170 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 36:e minsta i landet.