Hallstahammar

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 16 346 människor (2019). Landarealen är 171 kvadratkilometer.

Hallstahammar Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 346

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

271 766

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,69

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

63

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Kanthal AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

HALLSTAHAMMARS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 825

Kommunens skatteintäkter

43 830

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 834

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 943

55 798

kr per invånare, 2019