Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 15 990 invånare.

Andelen företagare i Hallsbergs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 275 767 kronor. Kommunalskatten i Hallsbergs kommun är 33,10 procent 2021.

Hallsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 990

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

275 767

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,10

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

216

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ahlsell Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Hallsbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 253

Kommunens skatteintäkter

43 683

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 950

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 627

56 219

kr per invånare, 2020

Hallsberg har landarealen 637 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.