Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 290 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 295 548 kronor. Kommunalskatten i Hallsbergs kommun är 33,10 procent 2023.

Hallsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 290

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

295 548

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,10

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,9

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

238

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Ahlsell Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Anställda i kommunen

Hallsbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 475

Kommunens skatteintäkter

44 724

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 964

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 703

58 058

kr per invånare, 2021

Hallsberg har landarealen 637 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.