Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 15 954 människor (2018). Landarealen är 640 kvadratkilometer.

Hallsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 954

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

262 230

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,10

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

265

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AHLSELL SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Största offentliga arbetsgivare

HALLSBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

42 845

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 714

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 469

54 233

kr per invånare, 2018