Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 15 932 människor (2017). Landarealen är 640 kvadratkilometer.

Hallsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 932

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

262 230

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,10

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

265

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AHLSELL SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 625

Största offentliga arbetsgivare

HALLSBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

41 910

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 499

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 059

52 057

kr per invånare, 2017