Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 290 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 295 548 kronor. Kommunalskatten i Hallsbergs kommun är 33,10 procent 2023.

Hallsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 290

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

295 548

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,10

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

224

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ahlsell Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 025

Anställda i kommunen

Hallsbergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

46 543

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 777

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 241

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Hallsberg har landarealen 637 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.