Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 15 954 människor (2018). Landarealen är 640 kvadratkilometer.

Hallsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 954

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

269 581

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,10

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,0

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

192

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ahlsell Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 625

Största offentliga arbetsgivare

HALLSBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

42 845

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 714

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 469

54 233

kr per invånare, 2018