Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 196 invånare.

Andelen företagare i Hallsbergs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 283 845 kronor. Kommunalskatten i Hallsbergs kommun är 33,10 procent 2022.

Hallsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 196

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

283 845

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,10

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

216

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ahlsell Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Hallsbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 253

Kommunens skatteintäkter

44 724

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 964

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 703

58 058

kr per invånare, 2021

Hallsberg har landarealen 637 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.