Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 15 932 människor (2019). Landarealen är 640 kvadratkilometer.

Hallsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 932

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

269 581

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,10

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

192

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ahlsell Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 625

Största offentliga arbetsgivare

HALLSBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

44 265

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 310

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

54 751

55 798

kr per invånare, 2019