Hallsberg

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 232 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 311 304 kronor. Kommunalskatten i Hallsbergs kommun är 33,85 procent 2024.

Hallsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 232

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

311 304

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,85

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

224

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ahlsell Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 025

Anställda i kommunen

Hallsbergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 314

Kommunens skatteintäkter

46 543

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 777

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 194

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Hallsberg har landarealen 637 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.